Ontwerpen en realiseren:
creatief op papier, efficiënt met schop en shovel.

Ontwerpen en realiseren:
creatief op papier, efficiënt met schop en shovel.

Ontwerpen en realiseren:
creatief op papier, efficiënt met schop en shovel.

Ontwerpen en realiseren:
creatief op papier, efficiënt met schop en shovel.

Ontwerpen en realiseren:
creatief op papier, efficiënt met schop en shovel.

Ontwerpen en realiseren:
creatief op papier, efficiënt met schop en shovel.

Ontwerpen en realiseren:
creatief op papier, efficiënt met schop en shovel.

Ontwerpen en realiseren:
creatief op papier, efficiënt met schop en shovel.

Ontwerpen en realiseren:
creatief op papier, efficiënt met schop en shovel.

Ontwerpen en realiseren:
creatief op papier, efficiënt met schop en shovel.

takken-boven
takken-onder Stiften

Sinds 8 juli jl. moet grond voorafgaand aan transport worden geanalyseerd op de aanwezigheid van PFAS. PFAS zijn chemische stoffen, waarvan verschillende soorten gevaarlijk kunnen zijn voor mens of milieu. Enkele van de gevaarlijke soorten (met name PFOS, PFOA en GenX) blijken in Nederland wijdverspreid aanwezig te zijn in de bodem, zowel op het land als in het water. Om te voorkomen dat deze stoffen worden verspreid naar locaties waar ze niet of in minder hoge concentraties aanwezig zijn, is het verboden om grond toe te passen waarvan niet bekend is of er PFAS in zitten.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een tijdelijk handelingskader voorlopige regels voor de omgang met PFAS vastgesteld. Deze regels hebben gevolgen voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. Wanneer bij grondwerkzaamheden grond vrijkomt die niet op uw eigen locatie kan worden toegepast, moeten wij deze grond afvoeren. Dit betekent dat wij de grond moeten laten analyseren, ook bij kleine partijen en bij partijen die eerder onder voorwaarden zonder keuring elders mochten worden toegepast.

U mag van ons als professionele groenpartner uiteraard verwachten dat wij uw project volgens de regels uitvoeren en ons houden aan gemaakte afspraken. Voor de analyse van grond zijn wij echter afhankelijk van de onderzoekslaboratoria, waar door de grote toename van te analyseren partijen grond de wachttijd momenteel kan oplopen tot 8 weken. Dit kan leiden tot vertraging en hogere kosten voor de uitvoering van uw project. Wanneer dit aan de orde is, nemen wij daarover vanzelfsprekend contact op.

In de bijlage leest u meer over PFAS en de ontwikkelingen omtrent de regelgeving. Heeft u hierover nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Geïnspireerd geraakt?
Geïnspireerd geraakt?
icon-instagram

Instagram

Contact

De Kunst van het Scheppen
Kees van Grootheest
E info@dekunstvanhetscheppen.nl
T +31 (0)341 35 05 26
F +31 (0)341 35 12 46
A Veldwijkweg 5b
    3882 TL Putten