Credo: de mens centraal

’t Klinkt misschien gek voor hoveniers, maar we stellen niet de tuin, maar de mens centraal in onze praktijk. Want wie anders dan onze opdrachtgever(s) bepaalt de randvoorwaarden waarbinnen wij werken?

Een drukbezet gezin met kleine kinderen stelt andere eisen aan een tuin dan een gepensioneerd echtpaar dat er een sport van wil maken hun tuin tiptop te onderhouden. Een natuurminnaar die de biodiversiteit een warm hart toedraagt is een ander uiterste: enige brandnetels geen bezwaar… Een tuin is in onze opvattingen een natuurlijke vertaling van het karakter van de opdrachtgever en in ieder geval van diens wensen en prioriteiten. En natuurlijk ook van de praktische mogelijkheden en beperkingen zoals omvang en budget, zonligging, omgeving. Een verblijfstuin is anders dan een siertuin, eenvoudig omdat het een verschil in karakter van de opdrachtgever weerspiegelt. 

Daarom vinden wij dat je een tuin niet op kwaliteiten kunt beoordelen zolang je het karakter en de motieven van de opdrachtgever niet kent. Een goed ontworpen tuin is in onze ogen geen confectie, maar georkestreerd maatwerk, de groene vertaling van de wensen en het profiel van de opdrachtgever.

Een verblijfstuin is anders dan een siertuin, eenvoudig omdat het een verschil in karakter van de opdrachtgever weerspiegelt.
Tuinmannen

De tuin moet niet alleen naadloos aansluiten bij het karakter van de opdrachtgever, maar natuurlijk ook voldoen aan onze ideeën op het gebied van esthetiek en vormgeving. Over en weer inspireren en motiveren, dat levert een resultaat op waar beide partijen trots op kunnen zijn!

We stellen de opdrachtgever centraal, dat houdt ook in dat we geen diensten opdringen. We leveren alleen het ontwerp aan, voeren een aangeleverd ontwerp uit of we onderhouden een bestaande tuin en, uiteraard, combineren we die drie diensten graag, maar er is geen enkele verplichting.