Historie

We schrijven 2010 als twee mensen, verbonden aan hoveniersbedrijf Peter Bouw Tuinen uit Nijkerk een nogal spontaan besluit nemen: wij beginnen voor onszelf. Het zijn Dirk van Bentum en Kees van Grootheest. Een impulsief besluit of niet: wie voor zichzelf begint heeft meestal geen notie van wat hem/haar te wachten staat.
Er is geen echt plan, behalve dan dat ze voor eigen rekening willen gaan werken. Kees gaat zorgen voor de tuinontwerpen en de werving, Dirk neemt de uitvoering op zich.

Een communicatiestrateeg ontwikkelt de naam 'De Kunst van het Scheppen'. Een naam die gemakkelijk is te onthouden en die een glimlach oproept. Een grafisch ontwerper bedenkt een lamp die een boom blijkt te zijn of andersom natuurlijk.
De start is best voortvarend, er dient zich genoeg werk aan en er wordt al snel een medewerker in vaste dienst aangenomen.
Het gaat dus goed, maar niet voor lang. Er ontstaat een kloof tussen de wederzijdse opvattingen over het werk. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald; kort na de oprichting koopt Kees Dirk uit en gaan ze beiden huns weegs. Kees gaat verder met de overgebleven medewerker, Dirk wordt zzp’er.

Het is voor Kees hard werken, maar de jonge onderneming groeit gestaag, onder meer omdat er een welbewuste koers wordt uitgezet en opgevolgd. Fanatiek streven naar de hoogste kwaliteit, maar ook consequent tuinen maken die passen als een handschoen. Niet een eigen stijl ontwikkelen en dat stempel overal opdrukken, maar tegenovergesteld: kijken naar de omgeving, luisteren naar de opdrachtgever en op basis daarvan een plan ontwikkelen.
Klinkt logisch, maar desondanks is het een regel die vaak met voeten wordt getreden. Kees c.s. heeft steeds meer succes. 

Als we de ruimte krijgen ons vakmanschap ten volle te benutten, boeken we de beste resultaten.

Er komen nieuwe medewerkers, opdrachtgevers steken elkaar in hun enthousiasme aan, zodat er ketens ontstaan van opdrachtgevers die elkaar kennen.
Met de komst van Evan Kroon krijgt het bedrijf een extra boost: Evan is een specialist op het gebied van de aanleg van tuinen. Inventief, productief, een doener met visie en ervaring. Hij krijgt de leiding over de uitvoering en geeft zelf het goede voorbeeld door harder mee te werken dan wie ook.

De groei gaat nog sneller nadat in 2017 de belangrijke verkiezing Tuin van het jaar (een vakprijs) wordt gewonnen met een zelf ontworpen en aangelegde tuin in Ermelo.
De Kunst van het Scheppen bloeit en groeit als nooit tevoren. Maar de lat blijft hoog liggen: ontwerp, uitvoering, onderhoud, het moet van hoog professioneel niveau zijn. Als we moe maar voldaan een project afsluiten, dan willen we dat doen met een glimlach en met trots: het is weer gelukt. Er is een mooi stukje georkestreerde natuur geschapen waar een opdrachtgever blij van wordt. En wij ook.

Die opvatting heeft De Kunst van het Scheppen in korte tijd doen uitgroeien tot een middelgroot hoveniersbedrijf. Die groei was/is nooit het doel geweest en zal dat niet worden: de ambitie is mooie tuinen maken. Als er zoveel vraag naar is dat de onderneming moet groeien, dan wordt die consequentie geaccepteerd, maar het doel is en blijft:

''Onderscheidende tuinen maken voor bijzondere mensen''.