Daktuin

Een dakterras hoeft helemaal niet groot te zijn om er toch een prachtige daktuin op te kunnen realiseren. Dat vergt wel vakmanschap en inzicht: het gebruik van volle grond bijvoorbeeld dient beperkt te worden, maar dat mag niet zichtbaar tot een onnatuurlijk resultaat leiden.

Gelukkig zijn er schuimkunststoffen die ook als substraat (grondvervanger) kunnen dienen en die licht in gewicht zijn. De Kunst van het Scheppen is ook in dit opzicht innovatief en oplossingsgericht. Door slimme combinaties van lichte bouwmaterialen en volumineus groen, toveren we meer tuin dan je zou verwachten op jouw terras of balkon.

Een goede daktuin tilt de omgeving als het ware boven zichzelf uit. Maakt gebruik van de zichtlijnen van gebouwen en/of van groen dat op straatniveau wortel heeft geschoten. Ook kunnen we met sedum de dakdelen bedekken die in het zicht zijn, waardoor de groenbeleving nog wordt versterkt.

Met bouwkundige constructies, zoals een hek of een pergola beklemtonen we het buitengevoel en met geraffineerd geplaatste spiegels kunnen we de daktuin groter laten lijken dan die feitelijk is…

Zorgvuldig gekozen beplanting, goede bewatering en afwatering en royaal gebruik van verticale begroeiing zoals klimplanten zorgt ervoor dat zowel de horizontale als de verticale kijkbeleving optimaal natuurlijk is.

Over voorzieningen om het hemelwater goed te verwerken en de keuze van verhardingen moet goed worden nagedacht. Creativiteit en technisch vakmanschap strijden om voorrang als het er om gaat van daktuinen een succes te maken.

In ecologisch opzicht is een daktuin bij voorbaat een succes: het groen vangt veel fijnstof op en bindt Co2, de buren mogen er dus ook blij mee zijn. Ook biedt een daktuin vogels en insecten onderdak.

De Kunst van het Scheppen realiseert daktuinen met ervaring, vakmanschap en creativiteit. Het is steeds weer een uitdaging, maar we weten waar de kansen en de onverwachte mogelijkheden liggen.
Zo kunnen we een daktuin verrassend anders, zeg maar volwassen maken!

Verwant aan de daktuin: het sedumdak. Dat is een mooi groen dak dat vocht vasthoudt, goede isolatiewaarde heeft en mooi is om te zien. We leggen het aan op de daken van bergingen en schuren. Onder een sedumdak is het goed toeven! Weinig onderhoud nodig, wel kennis van materiaalsoorten en planten.