Stadstuin

In feite zijn alle tuinen die we hebben aangelegd in Amersfoort, Hilversum, Amsterdam en andere steden stadstuinen. Toch bedoelen we met deze term iets anders: een al dan niet krap bemeten tuin op een moeilijk bereikbare (binnenstadse)locatie, een oase in een oceaan van steen.

We moeten in deze situaties zowel het ontwerp als bij de aanleg vaak heel inventief zijn: soms moeten alle materialen over een gracht heen worden getild omdat de tuinlocatie niet op een andere wijze bereikbaar is, of we moeten wegen tijdelijk afsluiten omdat er een kraan moet staan die onze materialen en gereedschappen over een dak moet hijsen. Aanvraag bij de gemeente neerleggen, buren informeren, allerlei voorzorgsmaatregel met het oog op de veiligheid nemen; het zijn bepaald geen routineklussen. We hebben wel eens tijdelijke brug gebouwd om een tuin bereikbaar te maken…

Een ander complicerend aspect is de maatvoering. Bij oude panden is niets recht of haaks, vaak ook de bodem niet. Het vraagt om voortdurend improviseren.

De aanleg van een stadstuin mag dan een bijzondere logistieke operatie zijn, de stadstuin vergt in veel andere opzichten ook het uiterste van ons ontwerp en uitvoeringsteam. Het is een echte puzzel, met vragen als: waar schijnt de zon en in welk seizoen? Op welke plekken komt de zon niet of nauwelijks? Welke planten gedijen in zo’n stikstofrijke omgeving? Daar staat natuurlijk veel tegenover, ook omdat de vaak eeuwenode omgeving van de tuin er een meerwaarde aan geeft! En andersom natuurlijk, al die oude pracht komt nog meer tot leven met een mooie tuin.