Wilde/natuurlijke tuin

Ons land heeft een reputatie als het gaat om wilde tuinen. ‘Onze’ Piet Oudolf is wereldvermaard om zijn ontwerpen die vaker buiten Nederland dan in eigen land worden uitgevoerd. Voor landschapsarchitect Adriaan Geuze geldt net zo goed dat hij wereldberoemd is geworden met ontwerpen die heel dicht bij de natuur staan. Henk Gerritsen is een andere pionier die met zijn Priona tuinen geschiedenis schreef.

Wilde tuinen, tuinen die organisch lijken te zijn ontstaan, alsof er geen mensenhand en vooral geen mensenverstand aan te pas zijn gekomen. Tuinen met veel grassoorten, heideplanten, struiken en bomen en wilde bloemen: vol, gevarieerd in kleuren, in structuren en grootte/hoogte. Het lijkt zo gemakkelijk, maar Piet Oudolf was niet zo beroemd geworden als het niet onnavolgbaar ingewikkeld zou zijn.

De aanleg van een wilde tuin vergt heel veel kennis van honderden soorten planten en onder welke omstandigheden deze gedijen. De wilde tuin is in alle seizoenen mooi. Er wordt veel gebruik gemaakt van de onuitputtelijke variatie aan siergrassen en heidesoorten, maar ook van struiken en bomen, bloeiende planten.
De kunst is alles in zijn waarde te laten en de tuin toch beheersbaar te houden. Dat vraagt om een goed ontwerp, want een wilde tuin mag er dan uitzien alsof de natuur zijn wilde gang is gegaan, daar is in werkelijkheid geen sprake van, want zou de tuin door brandnetels en ander onkruid worden gedomineerd.
We selecteren nauwkeurig die planten die qua grondsamenstelling, zonbeschijning en waterbehoefte passen in ‘het plaatje’ dat we voor ogen hebben.
Mede omdat het een lusthof is voor vlinders, bijen en bepaalde vogelsoorten is de wilde tuin onder bijna alle omstandigheden een feest om naar te kijken. In alle jaargetijden, op elk uur van de dag, want er is altijd wat te zien of te beleven.

Of de wilde tuin in esthetisch opzicht is geslaagd? Daarover verschillende meningen. Het zijn zeker geen klassieke tuinen terwijl ze toch in zeker opzicht natuurlijker zijn dan andere. Het is en blijft een kwestie van smaak en appreciatie.