Verticale tuin

Verticale tuinen zijn er in soorten en maten. In feite is een muur met klimop of met blauweregen begroeid ook al een verticale tuin, maar professionals spreken pas van verticale tuinen als er niet of nauwelijks in de grond wordt geworteld en er sprake is van een weldoordacht concept.

De verticale tuin is een internationale hype. Sommige zijn internationaal vermaard.
In feite is het een soort daktuin maar dan verticaal. Bij de aanleg van deze groene wanden komt veel techniek kijken. De techniek van de plantkeuze bijvoorbeeld, want lang niet alle planten zijn geschikt voor deze toepassing. Dan het probleem van de aanhechting. Er zijn ingenieuze gevelconstructies nodig om de verticale tuin in leven- en op zijn plaats te houden.
Tot slot is zijn er de problemen van de watervoorziening en het onderhoud. Ook daarvoor zijn oplossingen bedacht, heel ingenieuze. Met als resultaat dat de tuin goed wordt bevloeid, niet overstroomt en niet al te veel onderhoud vergt.
De vraag is: waarom zoveel aandacht en kapitaal investeren in een groene wand?

Het antwoord is drieledig:

  • vanuit esthetisch opzicht, een verticale tuin kan werkelijk prachtig zijn;
  • vanuit praktisch milieustandpunt. Een verticale tuin isoleert in de winter en koelt in de zomer. Daarnaast bindt de tuin fijnstof en Co2. Het is fijn wonen/werken achter een groene gevel;
  • vanuit cosmetisch standpunt: een verticale tuin kan lelijke gevels laten verdwijnen achter een prachtig stukje natuur. Een mooie gevel kan met een verticale tuin ook een accent krijgen waardoor de gevel nog extra allure krijgt.

Variatie maakt de verticale tuin tot een visueel plaatje, als het goed is. Het vereist veel kennis en inzicht een zodanig beplantingsplan te schrijven dat het eindeffect mooi en zelfs intrigerend is. Daarbij moet het qua onderhoud ook nog een goed doordacht ontwerp zijn.
De Kunst van het Scheppen beschikt niet over al die specifieke vakkennis, maar we werken samen met specialisten die van de hoed en de rand èn van wanten weten. Samen met hen kunnen we jou van dienst zijn op het niveau dat je van ons verwacht.
Verticale tuinen worden nog weinig toegepast op woonhuizen, maar wel op bedrijfspanden, soms zelfs in een interieur.
Verticale tuinen kunnen prachtig worden gecombineerd met een voortuin of een daktuin.