Villa(park)tuin

Een villa is meer dan een groot huis. Een villa is (of hoort te zijn) een statement, een symbool. Van welvaart, want een villa is prijzig, maar ook van (goede) smaak.
De meeste villa’s zijn groot en juist daardoor bepalen ze hun omgeving. Welke indruk ze daarbij maken, dat is deels afhankelijk van de architectuur van het gebouw, maar even goed ook die van de omgeving.

Moet de villa domineren en imponeren? Of zich juist voegen in het landschap zodat er een harmonisch geheel ontstaat? Dat bepaalt de opdrachtgever.
Maar het is afhankelijk van de kwaliteit van de kunst van de bedenkers/ontwikkelaars hoe de gekozen strategie gaat uitpakken.

De Kunst van het Scheppen kiest graag voor het harmoniemodel. We voegen de villa dan als het ware in een landschap dat we om het gebouw heen plooien als was het een jurk of een maatpak. Door subtiele accenten aan te brengen leiden we de blik naar een goed gelukt detail van het gebouw. Of we doen het omgekeerde en onttrekken noodzakelijke maar minder esthetische voorzieningen zoals een schuur of technische installaties aan de blikken van toeschouwers.

Bij een kleine tuin is het samenspel van tal van elementen belangrijk, dat is bij een tuin van veel grotere omvang niet minder!

Hoe plaveien we de oprit, waar komen de zonneterrassen, hoe passen we eventueel een zwembad of een zwemvijver in het ontwerp in? Of speelvoorzieningen voor de kinderen? Hoe zorgen we ervoor dat de borders buiten het zomerseizoen nog mooi zijn?
Kunnen we met een pergola de blik leiden en de tuin nog wat verlengen? Misschien extra schaduw werpen op plekken waar dat gewenst is? Welke vormen van verharding en bestrating passen we toe?

Hoeveel bomen passen binnen het concept en kiezen we dan voor platanen, beuken, eiken of berken of meer exotische bomen? Aan het water mag een treurwilg niet ontbreken, maar ook met riet en siergrassen kunnen we om waterpartijen heen heel mooie effecten bereiken.

Erf afscheidingen, toegangshekken en schuttingen: er valt zoveel te kiezen... Bij villatuinen speelt vaak ook het begrip veiligheid nog een rol. De bereikbaarheid van de tuin moet dan zorgvuldig worden geregisseerd. Door aan al die aspecten voldoende aandacht te geven, weet De Kunst van het Scheppen niet alleen de beleveniswaarde, maar op termijn zelfs de materiële waarde van een villa omhoog te tillen.

Met andere woorden: een mooie tuin verhoogt niet alleen het woongenot, maar ook de waarde van een huis. Meer en beter naarmate dat laatste groter is!

Hetzelfde is van toepassing op zakelijk groen bijvoorbeeld.

Villatuinen zijn vaak royaal bemeten. Onderhoud is een must, maar vergt veel tijd. Gelukkig kunnen we je op dat punt ontlasten door incidenteel of periodiek de nodige zorg aan jouw groene bezit te besteden. Alle vormen zijn bespreekbaar.

Een mooi voorbeeld van een door ons gerealiseerde villatuin? Zie Tuin van het jaar.